Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení dotazu:

Jméno a příjmení  - ať víme, jak vás oslovit
E-mail - ať víme, kam máme zaslat odpověď
Telefon - ať víme, kam máme zavolat

Tyto vaše osobní údaje budou uloženy u dotazu po dobu max. 12 měsíců. Na vaši žádost je smažeme okamžitě.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma NEREZ TALAŠ s.r.o. IČO: 03192563, DIČ: CZ03192563 sídlem tř. Tomáše Bati 331, 765 02 Otrokovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119084 (dále jen: „správce“).

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

Radek Talaš
jednatel

Tel.: +420 603 505 481
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

3.) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vyplněním nezávazné poptávky.

2.) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • zodpovězení nezávazné poptávky a z toho vyplývající výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky / nezávazné poptávky (jméno, email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení nezávazné poptávky. Bez poskytnutí osobních údajů není možné zodpovědět nezávaznou poptávku.

3.) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • u dotazu z rychlého kontaktního formuláře (nezávazná poptávka) je to max 12 měsíců. Na vaši žádost údaje smažeme okamžitě.

2.) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující služby provozování webových stránek
 • zajišťující marketingové služby.

2.) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.) Odesláním nezávazné poptávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.