Při našem podnikání nezapomínáme ani na ekologii a snižování negativního dopadu našich aktivit na životní prostředí. Z tohoto důvodu realizujeme projekt, jehož cílem je nákup těchto nových, energeticky úspornějších zařízení a celkového snížení energetické náročnosti našich výrobních prostor.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014396.

Smyslem projektu je provést energeticky úsporná opatření: výměnu osvětlení, výměnu ohraňovacího lisu a snížit energetickou náročnost vytápění.

Místo realizace projektu je Otrokovice, Třída Tomáše Bati 331, 765 02 (adresa provozovny)

Doba realizace projektu: 13.7.2018 - 30.12.2019

logo eu dotace