Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/0.0/19_250/0019061

Realizací projektu a cílem společnosti je rozvoj digitalizace, úspora výrobních zdrojů, materiálů, energií, času. Zavedenou digitalizací dojde k obousměrné komunikaci napříč společností a strategií je nadále digitalizaci prohlubovat, zapojovat do ní nově pořizované stroje a zařízení.

Smyslem projektu je firma, ve které probíhá obousměrná komunikace a digitalizovaná společnost ve smyslu  Průmyslu 4.0, do které budou zapojeny stávající i budoucí procesy a technologie.

Místo realizace projektu je Otrokovice, Třída Tomáše Bati 331, 765 02 (adresa provozovny)

Doba realizace projektu: 16.10.2019 – 31.10.2021

logo eu dotace

 

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016511

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality výrobků a rozšíření škály nabízených produktů. Díky němu bude společnost schopna uspokojit poptávku po mnohem více různých výrobcích a bude moci oslovit mnohem větší oblast potencionálních zákazníků. Firma tímto získá možnost používat různé postupy pro výrobu kovových výrobků a bude moci pracovat s více materiály a nabízet i doplňkové služby, které jinak nejsou v daném rozsahu běžně dostupné.

Smyslem projektu je vytvářet podmínky umožňující další rozvoj firmy.

Místo realizace projektu je Otrokovice, Třída Tomáše Bati 331, 765 02 (adresa provozovny)

Doba realizace projektu: 12.3.2019- 21.02.2020

logo eu dotace

 

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014396

Při našem podnikání nezapomínáme ani na ekologii a snižování negativního dopadu našich aktivit na životní prostředí. Z tohoto důvodu realizujeme projekt, jehož cílem je nákup těchto nových, energeticky úspornějších zařízení a celkového snížení energetické náročnosti našich výrobních prostor.

Smyslem projektu je provést energeticky úsporná opatření: výměnu osvětlení, výměnu ohraňovacího lisu a snížit energetickou náročnost vytápění.

Místo realizace projektu je Otrokovice, Třída Tomáše Bati 331, 765 02 (adresa provozovny)

Doba realizace projektu: 13.7.2018 - 30.12.2019

logo eu dotace